Kendriya Vidyalaya No. 2 Sagar
Phone: 07582-262290 FAX-07582262291Email: sagar2kv@gmail.com
 
केंद्रीय विद्यालय नं. २ सागर
 
Kendriya Vidyalaya No. 2 Sagar
CBSE Affiliation No. 1000069