Kendriya Vidyalaya No. 2 Sagar
Phone: 07582-262290 FAX-07582262291Email: sagar2kv@gmail.com
 
केंद्रीय विद्यालय नं. २ सागर
 
Kendriya Vidyalaya No. 2 Sagar
CBSE Affiliation No. 1000069
 
SCOUTS GUIDES NCC
 RAJYA PURASKAR-2013-09-03

1. OMKARESH SHRIVASTVA
2. RATNESH LARIYA
3. HARISH DWIVEDI

 TRATIYA SOPAN-2013-09-03

1. VIKRAM SINGH
2. RISHI NAMDEO
3.ASHUTOSH MEHRA
4. SOURABH SEN